Kontakt

Kontakt:
ul. Pijarska 44 paw. 5, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 601 363 289
e-mail: redakcja@gorakalwaria.net

Redaktor naczelny:
Mateusz Baj

Wydawca:
"Nad Wisłą" - Mateusz Baj

Telefon interwencyjny:
601 363 289

Reklama:
tel. 601 363 289
e-mail: reklama@gorakalwaria.net